เดอะปาร์ค แอท ประชาชื่น (The Park @ Prachachuen)

ชื่อโครงการ : เดอะปาร์ค แอท ประชาชื่น (The Park @ Prachachuen)
ประเภท : คอนโดมิเนียม 8 ชั้น (คอนโดมิเนียม Low rise)
สถานที่ตั้ง : 11/1 ถ.ประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ 081 422 1000
website www.fancyasset.com